Spółka z o.o. w organizacji jako wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej składający wniosek o wpis do KRS – czy referendarz sądowy może odmówić wpisu?

Spółka z o.o. w organizacji jako wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej składający wniosek o wpis do KRS – czy referendarz sądowy może odmówić wpisu?

Spółka z o.o. powstała po „zawiązaniu”, tj. po zawarciu umowy spółki staje się podmiotem prawa zwanym spółką w organizacji. Tak określana spółka w organizacji może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać...

czytaj dalej