Bezpodstawna sprzedaż udziałów wspólnika przez komornika a możliwość dokonania zmian w KRS, w sytuacji gdy uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o. nie zostały uchylone ani unieważnione

Bezpodstawna sprzedaż udziałów wspólnika przez komornika a możliwość dokonania zmian w KRS, w sytuacji gdy uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o. nie zostały uchylone ani unieważnione

W spółce z o.o. przewidziano ograniczenie sprzedaży udziałów w drodze egzekucji. Jak zatem stanowi art. 185 § 1 k.s.h., jeżeli w drodze egzekucji ma nastąpić sprzedaż udziału, którego zbycie umowa spółki uzależnia od zgody spółki lub w inny sposób ogranicza, spółka ma...

czytaj dalej
Spółka z o.o. w organizacji jako wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej składający wniosek o wpis do KRS – czy referendarz sądowy może odmówić wpisu?

Spółka z o.o. w organizacji jako wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej składający wniosek o wpis do KRS – czy referendarz sądowy może odmówić wpisu?

Spółka z o.o. powstała po „zawiązaniu”, tj. po zawarciu umowy spółki staje się podmiotem prawa zwanym spółką w organizacji. Tak określana spółka w organizacji może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać...

czytaj dalej