Praktyka zawodowa w Państwowej Inspekcji Pracy pozwoliła uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne w dziedzinie prawa pracy. Proponujemy rozwiązania nieszablonowe, bo oparte na wieloletnim doświadczeniu.

Usługi świadczone przez kancelarię mają charakter wieloaspektowy i kompleksowo zmierzają do rozwiązania problemów, tak pracodawców, jak i pracowników. Tytułem przykładu chodzi o sytuację fuzji lub przejęcia wiążących się z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę.

Kancelaria oferuje szeroki wachlarz usług, dostarczając optymalne rozwiązanie i bezpieczeństwo prawne w czynnościach polegających na: 

  • sporządzaniu regulaminów pracy, układów zbiorowych, regulaminów wynagradzania;
  • przygotowaniu umów o pracę, wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy, umów o zakazie konkurencji, umów o odpowiedzialności za powierzone mienie;
  • reprezentacji w sporach sądowych o ustalenie istnienia stosunku pracy, wypłatę zaległego wynagrodzenia, ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, zapłatę odprawy pieniężnej;
  • wsparciu klientów w procesach o odszkodowanie i przywrócenie do pracy;
  • reprezentacji w sprawach o zadośćuczynienie z tytułu mobbingu;
  • doradzaniu w procedurze przejścia pracowników do innego zakładu pracy.
SPECJALIZACJE