Prawo rodzinne należy do dziedzin prawa, które reguluje kwestie związane z funkcjonowaniem rodziny. Kancelaria doradza w sytuacjach spornych związanych z  funkcjonowaniem rodziny.

Jeżeli istnieje potrzeba wniesienia pozwu o unieważnienie małżeństwa, ustalenie ojcostwa i alimenty, zniesienie ustawowej wspólności między małżonkami bądź złożenia wniosku o ustalenie kontaktu z dzieckiem czy o nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka, nie ma sensu zwlekać,  gdyż może to tylko powiększać istniejący konflikt rodzinny. 

Główne pola działalności kancelarii to między innymi:

  • reprezentacja w sprawach o rozwód, separację;
  • nadzór prawny w procesach o pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej;
  • inicjowanie spraw o rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami;
  • reprezentacja w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;
  • wsparcie klientów w sprawach o podwyższenie i obniżenie alimentów;
  • reprezentacja w sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem;
  • pomoc prawna w kwestii uzyskania zezwolenia sądu na zawarcie małżeństwa.
    SPECJALIZACJE