Ochrona własności intelektualnej

Dynamika zmieniających się przepisów w sferze własności intelektualnej sprawia, że przedsiębiorcom i osobom nieprowadzącym przedsiębiorstwa potrzebny jest solidny partner, który wyjaśni, kiedy doszło do naruszenia prawa wynikającego z utworu, znaku towarowego lub wzoru użytkowego.

Jest to szczególnie istotne biorąc pod uwagę fakt, że granica pomiędzy wzorem użytkowym a wzorem przemysłowym pozostaje niekiedy trudna do uchwycenia. Kancelaria zawsze oferuje podejście indywidualne do każdego problemu i stawia na kompleksową ochronę pracy twórczej każdego klienta.

Kancelaria świadczy pomoc w następujących obszarach własności intelektualnej:

  • reprezentacji w postępowaniach o naruszenie praw własności przemysłowej;
  • sporządzaniu i wsparciu w negocjacjach umów przenoszących majątkowe prawa autorskie, umów licencyjnych, o rozpowszechnienie wizerunku, umów sponsorskich, umów o patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe i know-how;
  • opracowywaniu umów i opinii prawnych dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych;
  • reprezentacji w sporach o naruszenie znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, know-how, autorskich praw osobistych i autorskich praw majątkowych;
  • sporządzaniu regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną.
SPECJALIZACJE