Inwestowanie i zbywanie nieruchomości to nieustanny proces obserwacji kursów budowlanych, czynne uczestniczenie w transakcjach kupna i sprzedaży, zdobywanie doświadczenia praktycznego w procesach wsparcia finansowego.

Kancelaria doradza na etapie negocjacji, sporządzania dokumentacji, procesów urbanistycznych i zagospodarowania przestrzennego, obrotu zakupionymi nieruchomości, w tym umów najmu i dzierżawy. 

Zakres usług uwzględnia:

  • badanie stanu nieruchomości pod względem prawnym;
  • reprezentację w postępowaniach reprywatyzacyjnych, o zasiedzenie, zniesienie stanu współwłasności, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, przywrócenie posiadania, ustalenie sposobu użytkowania nieruchomości, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, wydanie nieruchomości i rozgraniczenie, ustanowienie służebności drogi koniecznej, ustanowienie zakazu przechodu i przejazdu;
  • pomoc przy uzyskaniu decyzji i zezwoleń administracyjnych, takich jak pozwolenia na budowę, warunki zabudowy;
  • wsparcie przy negocjacjach w ramach procesu inwestycyjnego, w tym w uzyskanie kredytów czy pożyczek;
  • tworzenie i opiniowanie umów o roboty budowlane, sprzedaż, najem.
SPECJALIZACJE