Współzawodniczenie na rynku dóbr i usług wiąże się dość często z różnymi uciążliwościami ze strony konkurentów. Mogą one przybrać różną postać. Należy tu wymienić zarówno koncentracje zmierzające do wyeliminowania konkurencji, jak i czyny mające na celu zagrożenie lub naruszenie interesu innego przedsiębiorcy.

Katalog czynów nieuczciwej konkurencji pozostaje wciąż otwarty, albowiem nie ma prawnej możliwości wskazania wszystkich możliwych zagrożeń lub naruszeń w ustawie. Stąd uczestnicy gry rynkowej zwanej konkurencją, niejednokrotnie nawet nie wiedzą, że dopuszczono się w stosunku do nich bezprawnego działania konkurencyjnego.

Na tę okoliczność kancelaria przygotowała następujący pakiet działań ochronnych:

  • przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym;
  • zapobieganie nieuprawnionemu korzystaniu ze znaków towarowych klienta;
  • reprezentację w czynnościach prewencyjnych podejmowanych przeciwko rozpowszechnianiu nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji o kliencie przez konkurencję;
  • inicjowanie działań mających na celu odstąpienie od naśladownictwa produktów klienta przez konkurencję;
  • ochronę prawną przed nieuprawnionym wykorzystywaniem domen internetowych klienta;
  • pomoc prawną w przypadku naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa;
  • zapewnienie ochrony prawnej przed pomawianiem lub nieuczciwym zachwalaniem produktów lub usług klienta ze strony konkurencji;
  • pomoc prawną w razie utrudniania dostępu do rynku klientowi;
  • reprezentację w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji polegających na stosowaniu nieuczciwej i zakazanej reklamy.
SPECJALIZACJE