Prawo karne

Popełnienie przestępstwa lub wykroczenia nie jest przyjemnym doświadczeniem w życiu żadnego człowieka. Na tę okoliczność Kancelaria przygotowała pakiet ochronny, który pomoże obniżyć wymiar kary lub nawet całkowicie jej uniknąć.
Pakiet usług Kancelarii w zakresie prawa karnego obejmuje prowadzenie spraw dotyczących przestępstw:

• pobicia bądź udziału w bójce;
• jazdy pod wpływem alkoholu lub narkotyków;
• przemocy domowej polegającej na znęcaniu się;
• nękania tzw. stalking;
• systemu dozoru elektronicznego tzw. „obrączki” bądź inaczej zwanej „opaski elektronicznej”;
• znieważenia i zniesławienia;
• oszustwa;
• przywłaszczenia mienia;
• znieważenia funkcjonariusza publicznego;
• udzielenia przerwy w wykonaniu kary;
• zawieszenia wykonania kary;
• odroczenia wykonania kary;
• warunkowego umorzenia postępowania karnego.

Obowiązkowe

11 + 11 =

Telefon

+ 48 537 009 706

E-mail

kontakt@radcaprawnykorcyl.pl
}

Godziny pracy

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00

Numer konta bankowego

BNP Paribas

53 1600 1462 1740 6406 9000 0001