Procesy upadłości i restrukturyzacji należą do wyjątkowo skomplikowanych. Dobór bowiem odpowiedniego modelu naprawy przedsiębiorstwa, zweryfikowanie przesłanek upadłości, zawarcie porozumień z wierzycielami, analiza stanu majątku, który może wejść w skład masy upadłości, ustalenie kolejności zaspokajania wierzytelności z majątku dłużnika czy sporządzenie odpowiedniej dokumentacji do sądu właściwego, pozostaje zadaniem co najmniej trudnym, dla osób niemających stosownej wiedzy.

Z tych względów kancelaria świadczy pomoc prawną przedsiębiorstwom zagrożonym niewypłacalnością, przedsiębiorcom niewypłacalnym, wierzycielom oraz osobom, które chciałyby ogłosić upadłość konsumencką.

Główne pola działalności obejmują:

  • doradztwo w przedmiocie wyboru najwłaściwszej formy restrukturyzacji (postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne);
  • doradztwo w zakresie najbardziej optymalnej formy upadłości (upadłość likwidacyjna, upadłość układowa);
  • opracowanie propozycji układowych i planów naprawczych;
  • kompleksowe przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości lub restrukturyzacji;
  • reprezentację wierzycieli oraz dłużników (upadłych) w postępowaniach upadłościowych;
  • negocjacje w imieniu klientów wraz ze sporządzeniem projektu układu z wierzycielami oraz planu restrukturyzacyjnego bądź sanacyjnego;
  • reprezentację klientów w sprawach o pociągnięcie członków zarządu do odpowiedzialności z tytułu zobowiązań spółek kapitałowych, którzy we właściwym czasie nie złożyli wniosku o upadłość lub restrukturyzację;
  • pomoc prawną w ramach procedury upadłości konsumenckiej.
SPECJALIZACJE