• M. Korcyl, „Praktyczny poradnik prawa spadkowego wraz z wzorami pism”,

 

Wydawnictwo Psychoskok 2014. Książka ta kompleksowo omawia materialną i procesową gałąź prawa spadkowego, a przy tym zawiera wszystkie możliwe wzory pism z tej dziedziny;

 

• M. Korcyl, „Obowiązek ochrony szczególnie poufnych i konkurencyjnych informacji przez byłych członków organów spółek kapitałowych”,

 

Przegląd Prawa Handlowego 2017/10;

 

• M. Korcyl, „Uprzednie skazanie za przestępstwo a możliwość wpisu na listę radców prawnych z uwagi na nieskazitelność charakteru”,

 

Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach 2019/2;

 

• M. Korcyl, „Połączone postępowanie upadłościowe w grupie handlowych spółek powiązanych”,

 

Transformacje Prawa Prywatnego 2019/3;

 

• M. Korcyl, „Wpływ czynnika dominacji przy łączeniu grupy spółek kapitałowych na zysk z przyznanych udziałów (akcji)”,

 

Przegląd Prawa Handlowego 2019/11;

 

• M. Korcyl, Granice prawne bojkotu w relacjach gospodarczych”,

 

Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 2020/tom 82 Nr 1.

Dr Mariusz Korcyl

Mariusz Korcyl Kancelaria Radcy Prawnego