Wielość spadkobierców, ułamkowe części spadku, przesłanki wydziedziczenia, formy testamentu, procedury spadkowe, to zagadnienia wymagające specyficznej wiedzy i umiejętności w celu poradzenia sobie ze skomplikowaną procedurą spadkową.

Autorstwo książki, która omawia kompleksowo meandry prawa spadkowego, pozwoliło uzyskać dodatkowe doświadczenie i wiedzę potrzebną do rozwiązania każdego problemu zaistniałego na gruncie prawa spadkowego.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:

  • inicjowania postępowań o ustalenie nieważności testamentu;
  • reprezentacji w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku;
  • kompleksowej obsługi prawnej w postępowaniach o zachowek;
  • inicjowania postępowań o wyjawienie przedmiotów spadkowych;
  • prowadzenia spraw o zabezpieczenie spadku;
  • reprezentacji w postępowaniach o dział spadku;
  • sporządzania oświadczeń o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku.
SPECJALIZACJE