Upadłość i restrukturyzacja
Wymogi formalne złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Wymogi formalne złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Ustawa prawo upadłościowe ogranicza krąg uczestników postępowania do każdego, kto złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, oraz dłużnika (art. 26 ust. 1 pr. upad.). Oznacza to zgodnie z art. 20 ust. 2 pr. upad., że oprócz dłużnika i jego wierzyciela osobistego wniosek o...

Wpływ ogłoszenia upadłości na majątek upadłego

Wpływ ogłoszenia upadłości na majątek upadłego

Ogłoszenie upadłości rodzi określone skutki dla całego zbioru aktywów upadłego, przez co należy rozumieć majątek upadłego. Z dniem bowiem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego (art. 61 pr. upad.)....