Prawo spółek
Bezpodstawna sprzedaż udziałów wspólnika przez komornika a możliwość dokonania zmian w KRS, w sytuacji gdy uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o. nie zostały uchylone ani unieważnione

Bezpodstawna sprzedaż udziałów wspólnika przez komornika a możliwość dokonania zmian w KRS, w sytuacji gdy uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o. nie zostały uchylone ani unieważnione

W spółce z o.o. przewidziano ograniczenie sprzedaży udziałów w drodze egzekucji. Jak zatem stanowi art. 185 § 1 k.s.h., jeżeli w drodze egzekucji ma nastąpić sprzedaż udziału, którego zbycie umowa spółki uzależnia od zgody spółki lub w inny sposób ogranicza, spółka ma...