Czym różni się odpowiedzialność wspólników od odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania zaciągnięte w imieniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Czym różni się odpowiedzialność wspólników od odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania zaciągnięte w imieniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

W praktyce obrotu gospodarczego może pojawić się sytuacja, gdy osoba działająca w imieniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zaciągnie dług, lub nawet dokona oszustwa. Czy w związku z tym można więc pozywać samą spółkę czy też tę osobę, która dokonała...

czytaj dalej
Równoczesne złożenie do sądu wniosku o restrukturyzację i wniosku o ogłoszenie upadłości, co w takiej sytuacji?

Równoczesne złożenie do sądu wniosku o restrukturyzację i wniosku o ogłoszenie upadłości, co w takiej sytuacji?

Nie można wykluczyć sytuacji, gdy jeden reprezentant dłużnika złoży wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, podczas gdy inny reprezentant dłużnika złoży wniosek o ogłoszenie upadłości. Dochodzi wówczas do zbiegu dwóch różnych wniosków. Pojawia się na tym...

czytaj dalej
Śmierć wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – co dalej z KRS i możliwością wstąpienia w jego miejsce spadkobierców?

Śmierć wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – co dalej z KRS i możliwością wstąpienia w jego miejsce spadkobierców?

Wstąpienie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w miejsce zmarłego wspólnika przez spadkobierców może zostać ograniczone lub wyłączone umową spółki. Jeżeli tego rodzaju restrykcje są rzeczywiście przewidziane, wówczas umowa musi przewidywać warunki spłaty...

czytaj dalej