Do 1 stycznia 2023 r., spółka komandytowo-akcyjna była atrakcyjnym podmiotem gospodarczym, który umożliwiał komplementariuszom zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wejście w życie tzw. „Polskiego Ładu” zmieniło tę sytuację, co wiąże...