W spółce jawnej każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki (art. 39 § 1 k.s.h.). Prowadzenia spraw spółki nie można powierzyć jednak osobom trzecim z wyłączeniem wszystkich wspólników (art. 38 § 1 k.s.h.). Jeżeli chodzi o "zwykłe czynności", to każdy...