Każda emisja nowych akcji prostej spółki akcyjnej stanowi zmianę umowy spółki. Do zmiany umowy spółki wymagana jest uchwała zgromadzenia akcjonariuszy oraz konstytutywny wpis do rejestru (art. 300102 § 1 k.s.h.). Istotne: Zgłoszenia zmiany umowy spółki do rejestru...