Zmiana wpisu w zakresie przedmiotu działalności spółki jest możliwa według dwóch opcji. Pierwsza opcja wynika z zarejestrowania spółki w systemie S-24, który rządzi się swoimi prawami. Druga opcja jest skutkiem zarejestrowania spółki na Portalu Sądów Rejestrowych,...