Aby doszło do zmian w składzie wspólników spółki jawnej niezbędna jest z zasady jednomyślność wspólników (art. 9 k.s.h.). Zmiany mogą być związane z ustąpieniem dotychczasowych wspólników ze spółki oraz wstąpieniem nowych. Istotne: Przystąpienie nowych wspólników jest...