Wkłady do spółki komandytowo-akcyjnej wnoszone są przez komplementariusza i akcjonariusza. Komplementariusz może wnosić wkład na kapitał zakładowy lub inne fundusze. W zakresie wnoszonych przez niego wkładów stosuje się przepisy o spółce jawnej. Inaczej jest w...