Zbycie udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może dotyczyć całości udziału, jego części lub ułamkowej części. Do dokonania takiej czynności wymaga się formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (art. 180 § 1 k.s.h.). Istotne: Za dopuszczalne...