Nie można wykluczyć sytuacji, gdy jeden reprezentant dłużnika złoży wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, podczas gdy inny reprezentant dłużnika złoży wniosek o ogłoszenie upadłości. Dochodzi wówczas do zbiegu dwóch różnych wniosków. Pojawia się na tym...