Istota zastawu na udziale sprowadza się do następującej definicji. Otóż w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wspólnik może obciążyć udział prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z udziału bez względu na to, kto będzie...