Wnoszenie wkładów niepieniężnych (aportów) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest znacznie mniej sformalizowane, niż ma to miejsce w spółce akcyjnej. Nie ma w tym przypadku kontroli biegłych, czy sądu co do wartości przyjętych wkładów. Stąd bierze się...