Przyczynami powodującymi rozwiązanie spółki jawnej na podstawie likwidacji lub w ramach procesu rozliczenia między wspólnikami są: przyczyny przewidziane w umowie spółki, jednomyślna uchwała wszystkich wspólników, ogłoszenie upadłości spółki, śmierć wspólnika lub...