Zachowanie obowiązku lojalności w spółkach handlowych stanowi zagadnienie o doniosłym znaczeniu praktycznym. Trudno bowiem sobie wyobrazić, aby wspólnik, czy członek zarządu mógł prowadzić interesy w innej spółce, które są sprzeczne z interesami jego spółki...