Jednym z uprawnień wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie występuje już w spółce akcyjnej, jest żądanie wyłączenia wspólnika. Nie musi się to wiązać z winą wspólnika, przy czym jednak musi to nastąpić z ważnych powodów (art. 266 § 1 k.s.h.)....