Prawo do informacji przewidziane w art. 428 § 1 k.s.h., jest prawem mniejszościowym i indywidualnym. Następstwem zadawanych pytań jest powstanie obowiązku udzielenia informacji, z pewnymi zastrzeżeniami wskazanymi poniżej. Prawo do udzielenia informacji realizowane...