Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki osobowej, tj. spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej może złożyć każdy ze wspólników odpowiadających bez ograniczenia za zobowiązania spółki (art. 20 ust. 2 pkt 1 pr. up.)....