Nie można wykluczyć sytuacji, gdy wpisy w rejestrze przedsiębiorców KRS określonej spółki nie pokrywają się z rzeczywistym stanem rzeczy. Chodzi w szczególności o to, że spółka pod wskazanym adresem nie istnieje, nie prowadzi działalności gospodarczej i nie można w...