W codziennym życiu zdarzają się sytuacje, gdy sprzedawane są akcje spółki chętnemu nabywcy. Pojawia się na tym tle pytanie, kto ma wówczas prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej, głosowania z akcji i korzystania z innych uprawnień? Czy będzie to...