Wstąpienie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w miejsce zmarłego wspólnika przez spadkobierców może zostać ograniczone lub wyłączone umową spółki. Jeżeli tego rodzaju restrykcje są rzeczywiście przewidziane, wówczas umowa musi przewidywać warunki spłaty...