Podwyższenie kapitału zakładowego na zasadzie warunku zmierza do pozyskania środków na rozwój spółki, która jest wprawdzie doinwestowana przez inwestorów, ale potrzebuje dalszego finansowania. Tego rodzaju finansowanie przeprowadza się za pomocą stworzonego w tym celu...