Istota warunkowej emisji akcji sprowadza się do tego, że w pierwszej kolejności walne zgromadzenie podejmuje uchwałę, która stanowi zmianę umowy spółki (art. 300114 § 1 w zw. z art. 300116 § 2 k.s.h.). Jak precyzuje art. 300114 § 1 k.s.h., powstanie praw z akcji nie...