W polskim porządku prawnym istnieją trzy możliwości uproszczonego połączenia się spółek, które przewidują dodatkowo regulacje ochronne w stosunku do wspólników bądź akcjonariuszy łączących się podmiotów. Uproszczone połączenie spółek stanowi w istocie propozycję...