Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki handlowej zmierza prostą drogą do wypracowania zysku. Jeżeli tak się stanie, wówczas wspólnikowi przysługuje prawo żądania podziału zysku, a docelowo wypłaty. Kwestią otwartą i sporną pozostaje natomiast moment, w...