Obrót udziałami w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest - co do zasady - swobodny. Umowa spółki może jednak wprowadzać wymóg uzyskania zgody spółki na czynność zbycia udziałów bądź wprowadzać inne reguły ograniczenia zbywalności (art. 182 § 1 k.s.h.). Inne...