W codziennym życiu zdarzają się przypadki, że w jakiś sposób doszło do wyrządzenia nam szkody. Może ona przybrać postać majątkową tzn. określonego uszczerbku w dobrach majątkowych bez prawnego uzasadnienia bądź niemajątkową w postaci krzywdy. Szkoda może być...