Zarejestrowanie spółki w systemie S-24 lub na Portalu Sądów Rejestrowych nie kończy obowiązków rejestrowych i sprawozdawczych spółek handlowych, ale dopiero je rozpoczyna. Obowiązki spółek handlowych w stosunku do Krajowego Rejestru Sądowego oraz innych instytucji...