W prawie Polskim wyodrębniono dwa rodzaje spółek handlowych, tj. spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Spółki osobowe nie mają osobności prawnej, wkładami mogą być usługi i praca, nie można tu mówić, z wyjątkami przewidzianymi w spółce komandytowo-akcyjnej o...