Pod pojęciem spółki cichej należy rozumieć w ogólności pewien stan inwestowania polegający na tym, że wspólnik cichy jako inwestor pasywny w zamian za wkłady otrzymuje pasywne udziały w przedsiębiorstwie, którego jednakże nie prowadzi, gdyż inwestorem aktywnym jest...