Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tworzony jest z wkładów wspólników wnoszonych do spółki. W skład kapitału zakładowego wchodzą udziały, a zatem określony kwotowo i wyrażony cyfrą nominał stanowiący część kapitału zakładowego. Udziały...