Przepisy kodeksu spółek handlowych modyfikują w pewnym stopniu zasadę reprezentacji w spółce partnerskiej, jakie odnoszą się do spółki jawnej. Generalną zasadą w spółce partnerskiej, a zatem spółce osobowej, jest reprezentowanie jej przez partnerów według reguł...