Jednym z powodów zaprzestania istnienia spółki w organizacji jest brak zgłoszenia jej w ciągu sześciu miesięcy do rejestru. Termin ten liczony jest od dnia podpisania statutu, nie zaś od dnia zawiązania spółki. Jak bowiem stanowi art. 325 § 1 k.s.h., jeżeli w terminie...