Przekształcenie spółki osobowej np. spółki jawnej w inną spółkę osobową np. spółkę komandytową następuje, gdy wdrożone zostały przepisy ogólne dotyczące przekształceń wszystkich spółek wymienione w art. 551-570 k.s.h. Należy przy tym uwzględnić specyfikę przypisaną do...