DEFINICJA PROKURENTA Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa udzielanym przez przedsiębiorcę, który w przypadku spółek handlowych podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS. Prokurent jest umocowany do reprezentowania spółek, w szczególności podejmowania...