Cechą charakterystyczną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wyodrębnienie w niej tzw. praw mniejszości. Będą to więc wszystkie prawa wspólnika, które stanowią realną przeciwwagę w stosunku do kompetencji zgromadzenia wspólników podejmowanych większością...