Już na wstępie należy zaznaczyć, że spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być tworzone przez jedną lub więcej osób w każdym prawnie dopuszczalnym celu, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 151 § 1 k.s.h.). Istotne: Spółka z o.o. może powstać w celach...