Jeżeli chodzi o podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej, to podstawowym warunkiem dokonania tego jest wpłacenie co najmniej 9/10 dotychczasowego kapitału. Przepisu tego nie stosuje się jednakże przy łączeniu spółek (art. 431 § 3 k.s.h.). CO NA TO SĄD? W...