Szczególnym trybem podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej zaliczanym do zwykłego podwyższenia jest podwyższenie ze środków własnych spółki. Ten tryb podwyższenia metodą kapitalizacji rezerw, zwany też „papierowym” podwyższeniem polega na przeksięgowaniu...