Zasadą w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest, że podwyższenie kapitału, jako zmiana elementu istotnego spółki, musi być dokonane również przez zmianę umowy spółki (art. 255 § 1 w zw. z art. 257 § 1 k.s.h.). Istotne: Podwyższenie kapitału zakładowego może...